Zákony VitaluZákony Vitalu.
Verze 5,09


VITALISMUS:
Oslava života v souladu s přírodou. Každý člen se řídí platnými a schválenými zákony, jež jsou jednou začas obnovovány. Všechny změny se musí schválit. Vitalista by měl uctívat přírodu jako svou zem, která by se naměla ničit, ale ochraňovat. Měl by se k ní chovat s láskou a to nejen mezi vitalisty, ale i sám jednotlivě. Měl by být hrdý na to, že něco dělá pro přírodu a že pro ni něco dělat chce.

Zákony

 1. Vitalista chrání životní prostředí a dělá něco pro jeho zlepšení. Neodhazuje žádné odpadky, neznečisťuje přírodu, nabádá ostatní k čistotě, chodí na úklidové akce, uklízí odpadky v lese.Pokuta za odhození odpadu 15,-Kč, vajglu 5,-Kč.
 2. Vitalista je proti drogám! Za nedodržení pokuta 200,-Kč.
 3. ---zrušeno---
 4. Konzumace piva a alkoholu je povolena (pivo je národní mok)
 5. ---zrušeno---
 6. Volení členů je možné pouze na sjezdech nebo Vitalakcích
 7. Právo hlasovat má každý vitalista, Hlasy sou si rovny.
 8. Vitalista se musí účastnit výletů do přírody, což je základní myšlenkou. Výlety organizuje Vitaltramp. funkce je trvalá, je možno podat návrh na zvolení nového Vitaltrampa- na 52.sjezdu 22.7.09 byl zvolen CAR.
 9. Vitalista musí v nouzi pomoci ostatním Vitalistům.
 10. Vitalista musí vždy dodržet své slovo.
 11. ---zrušeno---
 12. Hlava vitalu. zodpovídá a rozhoduje o všem co se týká vitalu. funkce je trvalá, je možno podat návrh na zvolení nové hlavy- na 52.sjezdu 22.7.09 byl zvolen TULEŇ. Ve zvláštních případech je oprávněna rozhodnout o konání mimořádného sjezdu (i v menším počtu lidí)
 13. Včechny zákony jsou platné ode dne schválení a to pro všechny i nepřítomné na sjezdu. Ty informuje hlava Vitalu
 14. Vybrané, darované a získané částky se ukládají do kasy. Kasa je u Vitaltrampa. Používají se na výlety, úklidové a podobné akce, schvaluje hlava Vitalu. Na každém sjezdu bude uveden stav kasy.
 15. Wilémův zákon ...2000,-Kč
 16. Pokud Vitalista nezaplatí danou pokutu, zvýší se částka o 50 %. Pokud ani pak nezaplatí následuje projednání nezaplacení a vyvození dalších důsledků.
 17. Každý musí mít své vitaltričko. Tričko nesmí Vitalista nikomu prodat. Darovat lze. Pokuta 100,-Kč.
 18. Zapisovatel. Osoba, která během konané akce zapisuje události. funkce je trvalá, je možno podat návrh na zvolení nového zapisovatele- na 52.sjezdu 22.7.09 byl zvolen TULEŇ.
 19. ---zrušeno---
 20. ---zrušeno---
 21. Vitalista musí ochraňovat zvířata a rostliny Nesmí jim bezdůvodně ubližovat a zabíjet je.Pokuta 200,-Kč.
 22. Každý Vitalista má svije číslo a to v pořadí v jakém vstoupil do organizace, číslo je na doživotí a zůstává i po vystoupení, ačkoli ho již exvitalista neužívá. Pokud opět vstoupí zůstává mu to samé číslo, ale je zařazen na konec.
 23. Hlasování
  1. Odhlasovat návrh musí víc jak polovina vitalistů přítomných na sjezdu.
  2. O přijetí rozhodují pouze Vitalisti - ne hosté.
  3. Platí pouze ano - ne.
  4. Minimální počet členů přítomných u hlasování je 5, pokud celkový počet Vitalistů není menší než 10, pokud ano stačí 4 členové.
  5. Hlasování o přijetí nových členů probíhá tajně. Neoznamuje se skóre, pouze přijet/nepřijat (vyhozen/nevyhozen).
  6. Vitalisté dlouhodobě nepřítomní a nemocní (bez možnosti příjezdu) mo hou hlasovat na dálku. Nepočítají se jako přítomní.
  7. Nově zvolení nesmí hlasovat o vyhození členů.
 24. Vitalista nesmí být podpůrce násilí a rasismu. Pokuta 200,-Kč.
 25. Každý Vitalista má svůj průkaz, do nějž si nechává dávat razítka z restauračních zařízení a potvrzení o účasti na různých akcích. Musí ho mít u sebe na všech Vitalakcích, a nesmí jej znehodnocovat. Pokuta 5,- a chybějící foto 1,-
 26. Zdravotník. Musí být vždy připraven pomoci ostatním při úraze či jiných potížích. A musí mít u sebe pár nejdůležitějších léků. funkce je trvalá, je možno podat návrh na zvolení nového zdravotníka- na 52.sjezdu 22.7.09 byl zvolen YTONG.
 27. Vyhození z Vitalu smí navrhovat jen hlava Vitalu. K vyhození může dojít tehdy pokud daný člen neprojevuje ochotu ani zájem o organizaci a její akce.
 28. Vystoupení z organizace je každého Vitalisty soukromá věc a záleží pouze na něm zda chce zůstat či ne. (Smí vystoupit jen za střízliva).
 29. ---zrušeno---
 30. Vitalista smí své zvolení do funkce odmítnout.
 31. Relikvie.
  • Znak: U každého jednotlivce se mění číslo, město a jméno.
  • Vlajka" Je umístěna u vitaltrampa.
  • Hymna: Každý člen vlastní text.
   (Přátelé zeleného údolí) pivní (Mašinka)
 32. Vitalista nezatajuje pravdu, nesmí lhát a nepodvádí při hrách. (Pokud to neschvalují pravidla).Pokuta 50,-Kč.
 33. Pokud při přijímání navržený vitalista neuspěje, má právo, aby mu byl sdělen důvod nepřijetí.
 34. Ohnivý otvírák. Jeho poviností je rozdělávat ohně (o pomoc smí požádat kohokoliv) a otevírání konzerv a piv. Má na starosti i vožení pytlů na akce (na bordel) funkce je trvalá, je možno podat návrh na zvolení nového Ohniváka- na 52.sjezdu 22.7.09 byl zvolen KANIBAL.
 35. Na zvadle musí být čas a datum sjezdu.
 36. Vitalista nesmí krást v hospodě. pokuta 40,-
 37. Na závěr sjezdu si členové připijí štamprličkou.
 38. Jednoroční příspěvek na člena 50,-Kč.


www.vital1994.cz     zpět