Zákony Vitalu



Upravené zákony Vitalu.
Verze 4


VITALISMUS:
Oslava života v souladu s přírodou. Každý člen se řídí platnými a schválenými zákony, jež jsou jednou začas obnovovány. Všechny změny se musí schválit. Vitalista by měl uctívat přírodu jako svou zem, která by se naměla ničit, ale ochraňovat. Měl by se k ní chovat s láskou a to nejen mezi vitalisty, ale i sám jednotlivě. Měl by být hrdý na to, že něco dělá pro přírodu a že pro ni něco dělat chce.

Zákony

 1. Vitalista chrání životní prostředí a dělá něco pro jeho zlepšení. Neodhazuje žádné odpadky, neznečisťuje přírodu, nabádá ostatní k čistotě, chodí na úklidové akce, uklízí odpadky v lese.Pokuta za odhození odpadu 15,-Kč, vajglu 5,-Kč.
 2. Vitalista je proti drogám! Za nedodržení pokuta 200,-Kč. (Vyjímku tvoří marihuana, bílíska a pod., které se však nesmějí používat na žádné vitalakci).
 3. Vitalista nesmí kouřit propagovat kouření tabákových výrobků.Nesmí učit ostatní kouřit, nesmí nikoho podporovat. Vitalista vyjádří svůj souhlas nebo nesouhlas a oznámí to. pokud vyjádří souhlas-pokuta 10,-Kč
 4. Konzumace piva a alkoholu je povolena (pivo je národní mok)
 5. Kuchař, má za povinost připravovat společné jídlo při akcích. Volí se jednou za rok- na 43.sjezdu 24.7.01 byl zvolen KAREL.
 6. Volení členů di Vitalu je možné jen na sjezdech a Vitalakcích.
 7. Právo hlasovat má každý vitalista, Hlasy sou si rovny.
 8. Vitalista se musí účastnit výletů do přírody, což je základní myšlenkou. Výlety organizuje Vitaltramp. Volí se jednou za rok- na 43.sjezdu 24.7.01 byl zvolen CAR. Jeho poviností je zastupování hlavy Vitalu v její nepřítomnosti.
 9. Vitalista musí v nouzi pomoci ostatním Vitalistům.
 10. Vitalista musí vždy dodržet své slovo. Zrušit svoji účast z nějaké akce musí najpozději 2 dny předem. Hlásí se Vitaltrampovi nebo hlavě Vitalu. pod pokutou 15,-Kč.
 11. Každý člen mající nějakou funkci, jí vykonáná bez nechuti a bez nucení. Pokud nebude plnit své povinosti, bude jeho prohřešek projednán na sjezdu, kde bude určeno potrestání (pokuta, zbavení funkce).
 12. Hlava vitalu. zodpovídá a rozhoduje o všem co se týká vitalu. Volí se jednou za rok - na 43.sjezdu 24.7.01 byla zvolena MACEK. Ve zvláštním případě je oprávněna rozhodnout o konání mimořádného sjezdu (i menším počtu lidí).
 13. Včechny zákony jsou platné ode dne schválení a to pro všechny i nepřítomné na sjezdu. Ty informuje hlava Vitalu
 14. Vybrané, darované a získané částky se ukládají do kasy. Kasa je u vitaltrampa. Používají se na výlety, úklidové a podobné akce, na známky na zvadla. Vše musí povolit hlava Vitalu.
 15. Wilémův zákon ...2000,-Kč
 16. Pokud Vitalista nezaplatí danou pokutu, zvýší se částka o 50 %. Pokud ani pak nezaplatí následuje projednání nezaplacení a vyvození dalších důsledků.
 17. Každý musí mít své vitaltričko. Tričko nesmí Vitalista nikomu prodat ani darovat. Pokuta 100,-Kč.
 18. Zapisovatel. Osoba, která během konané akce zapisuje události. Volí jednou za rok - na 43.sjezdu 24.7.01 byla zvolena Tuleň.
 19. Nákupčí, jeho povinností je shánět všechny věci k potřebám organizace. Volí jednou za rok - na 43.sjezdu 24.7.01 byl zvolen Kanibal-L8.
 20. Vitalista je povinnen účastnit se sjezdů. Počítá se jen řádná omluva. Sjezdy organizuje hlava Vitalu a zajišťuje, aby se členové o nich včas dozvěděli. (Minimálně 14 dnů předem). Pokuta 15,-Kč.
 21. Vitalista musí ochraňovat zvířata a rostliny Nesmí jim bezdůvodně ubližovat a zabíjet je.Pokuta 200,-Kč.
 22. Každý Vitalista má svije číslo a to v pořadí v jakém vstoupil do organizace, číslo je na doživotí a zůstává i po vystoupení, ačkoli ho již exvitalista neužívá. Pokud opět vstoupí zůstává mu to samé číslo, ale je zařazen na konec.
 23. Hlasování
  1. Odhlasovat návrh musí víc jak polovina vitalistů přítomných na sjezdu.
  2. O přijetí zákona rozhodují pouze Vitalisti - ne hosté.
  3. Platí pouze ano - ne.
  4. Minimální počet přítomných členů je 5, pokud celkový počet vitalistů není menší než 10. Pokud je nižší stačí 4 členové.
  5. Hlasování o přijetí nových členů probíhá tajně. Neoznamuje se skóre- pouze přijat/nepřijat (vyhozen/nevyhozen)
  6. Vitalisté dlouhodobě nepřítomní a nemocní (bez možnosti příjezdu) mohou hlasovat na dálku. Nepočítají se jako přítomní.
  7. Nově zvolení nesmí hlasovat o vyhození členů.
 24. Vitalista nesmí být podpůrce násilí a rasismu. Pokuta 200,-Kč.
 25. Každý Vitalista má svůj průkaz, do nějž si nechává dávat razítka z restauračních zařízení a potvrzení o účasti na různých akcích. Musí ho mít u sebe na všech Vitalakcích, a nesmí ho znehodnocovat. pokuta 5,-, chybějící foto 1,-
 26. Zdravotník. Musí být vždy připraven pomoci ostatním při úraze či jiných potížích. A musí mít u sebe pár nejdůležitějších léků Volí jednou za rok - na 43.sjezdu 24.7.01 byla zvolena Vlčák.
 27. Vyhození z Vitalu smí navrhovat jen hlava Vitalu. K vyhození může dojít tehdy pokud daný člen neprojevuje ochotu ani zájem o organizaci.
 28. Vystoupení z organizace je každého Vitalisty soukromá věc a záleží pouze na něm zda chce zůstat či ne. (Smí vystoupit jen za střízliva).
 29. ---zrušeno---
 30. Vitalista smí své zvolení do funkce odmítnout.
 31. Relikvie.
  • Znak: U každého jednotlivce se mění číslo, město a jméno.
  • Vlajka" Je umístěna u vitaltrampa.
  • Hymna: Každý člen vlastní text.
   (Přátelé zeleného údolí) pivní (Mašinka)
 32. Vitalista nezatajuje pravdu a nesmí lhát, a nepodvádí při hrách (pokud to nedovolují pravidla hry). Pokuta 50,-
 33. Pokud při přijímání navržený vitalista neuspěje, má právo aby mu byl sdělen důvod nepřijetí.
 34. Ohnivý otvírák . Jeho poviností je rozdělávat ohně (o pomoc smí požádat kohokoli) a otevírání konzerv a piv. Má na starosti i vožení pytlů na akce (bordel). Volí se jednou za rok - na 46 sjezdu 23.7.2002 byl zvolen -fefek ch.k.
 35. Na zvadle musí být čas a datum konání sjezdu.
 36. Vitalista nesmí krást v hospodě. pokuta za pulitr 40,-


www.vital1994.cz     zpět