Zákony VitaluUpravené zákony Vitalu.
Verze 3,0


VITALISMUS:
Oslava života v souladu s přírodou. Každý člen se řídí platnými a schválenými zákony, jež jsou jednou začas obnovovány. Všechny změny se musí schválit. Vitalista by měl uctívat přírodu jako svou zem, která by se naměla ničit, ale ochraňovat. Měl by se k ní chovat s láskou a to nejen mezi vitalisty, ale i sám jednotlivě. Měl by být hrdý na to, že něco dělá pro přírodu a že pro ni něco dělat chce.

Zákony

 1. Vitalista chrání životní prostředí a dělá něco pro jeho zlepšení. Neodhazuje žádné odpadky, neznečisťuje přírodu, nabádá ostatní k čistotě, chodí na úklidové akce, uklízí odpadky v lese.Pokuta za odhození odpadu 15,-Kč, vajglu 5,-Kč.
 2. Vitalista je proti drogám! Za nedodržení pokuta 200,-Kč.
 3. Vitalista nesmí kouřit propagovat kouření tabákových výrobků.Nesmí učit ostatní kouřit, nesmí nikoho podporovat. Mezi cigarety patří marihuana, bílíska a pod. Vitalista vyjádří svůj souhlas nebo nesouhlas a oznámí to. pokud vyjádří souhlas-pokuta 10,-Kč
 4. Konzumace piva a alkoholu je povolena (pivo je národní mok)
 5. ---zrušeno---
 6. ---zrušeno---
 7. Právo hlasovat má každý vitalista, Hlasy sou si rovny.
 8. Vitalista se musí účastnit výletů do přírody, což je základní myšlenkou. Výlety organizuje Vitaltramp. Volí se jednou za rok- na 33.sjezdu 18.9.98 byl zvolen CAR.
 9. Vitalista musí v nouzi pomoci ostatním Vitalistům.
 10. Vitalista musí vždy dodržet své slovo. Zrušit svoji účast z nějaké akce musí najpozději 2 dny předem. Hlásí se Vitaltrampovi nebo hlavě Vitalu. pod pokutou 15,-Kč.
 11. Každý člen mající nějakou funkci, jí vykonáná bez nechuti a bez nucení. Pokud nebude plnit své povinosti, bude jeho prohřešek projednán na sjezdu, kde bude určeno potrestání (pokuta, zbavení funkce).
 12. Hlava vitalu. zodpovídá a rozhoduje o všem co se týká vitalu. Volí se jednou za rok - na 33.sjezdu 18.9.98 byla zvolena VALNÍK
 13. Včechny zákony jsou platné ode dne schválení a to pro všechny i nepřítomné na sjezdu. Ty informuje hlava Vitalu
 14. Vybrané, darované a získané částky se ukládají do kasy. Kasa je na zahradě. Používají se na výlety, úklidové a podobné akce.
 15. Wilémův zákon ...2000,-Kč
 16. Pokud Vitalista nezaplatí danou pokutu, zvýší se částka o 50 %. Pokud ani pak nezaplatí následuje projednání nezaplacení a vyvození dalších důsledků.
 17. Každý musí mít své vitaltričko. Tričko nesmí Vitalista nikomu prodat ani darovat. Pokuta 100,-Kč.
 18. Zapisovatel. Osoba, která během konané akce zapisuje události. Volí jednou za rok - na 33.sjezdu 18.9.98 byla zvolena Tuleň.
 19. Nákupčí, jeho povinností je shánět všechny věci k potřebám organizace. Volí jednou za rok - na 33.sjezdu 18.9.98 byli zvoleni Carel I pro Prahu a Car pro Teplice.
 20. Vitalista je povinnen účastnit se sjezdů. Počítá se jen řádná omluva. Sjezdy organizuje hlava Vitalu a zajišťuje, aby se členové o nich včas dozvěděli. (Minimálně 14 dnů předem). Pokuta 15,-Kč.
 21. Vitalista musí ochraňovat zvířata a rostliny Nesmí jim bezdůvodně ubližovat a zabíjet je.Pokuta 200,-Kč.
 22. Každý Vitalista má svije číslo a to v pořadí v jakém vstoupil do organizace, číslo je na doživotí a zůstává i po vystoupení, ačkoli ho již exvitalista neužívá. Pokud opět vstoupí zůstává mu to samé číslo, ale je zařazen na konec.
 23. Hlasování
  1. Odhlasovat návrh musí víc jak polovina vitalistů přítomných na sjezdu.
  2. O přijetí rozhodují pouze Vitalisti - ne hosté.
  3. Platí pouze ano - ne.
 24. Vitalista nesmí být podpůrce násilí a rasismu. Pokuta 200,-Kč.
 25. Každý Vitalista má svůj průkaz, do nějž si nechává dávat razítka z restauračních zařízení a potvrzení o účasti na různých akcích. Musí ho mít u sebe na všech Vitalakcích
 26. Zdravotník. Musí být vždy připraven pomoci ostatním při úraze či jiných potížích. Volí jednou za rok - na 33.sjezdu 18.9.98 byla zvolena Babča.
 27. Vyhození z Vitalu smí navrhovat jen hlava Vitalu. K vyhození může dojít tehdy pokud daný člen neprojevuje ochotu ani zájem o organizaci.
 28. Vystoupení z organizace je každého Vitalisty soukromá věc a záleží pouze na něm zda chce zůstat či ne. (Smí vystoupit jen za střízliva).
 29. Lékárník. Nosí při sobě různé druhy léků pro různé druhy bolestí.. Volí jednou za rok - na 33.sjezdu 18.9.98 byla zvolena Babča.
 30. Vitalista smí své zvolení do funkce odmítnout.
 31. Relikvie.
  • Znak: U každého jednotlivce se mění číslo, město a jméno.
  • Vlajka" Je umístěna na zahradě.
  • Hymna: Každý člen vlastní text.


www.vital1994.cz     zpět